Styrelsen

Styrelsen

 

 

Ordförande: Sonny Persson, 070-3300280.

 

V.Ordförande:Donald Jakobsson, kontaktman 070-5635106

 

Kassör:Lars Larsson,  kontaktman 070-0620448

 

Sekreterare: Vakant.


Ledamöter: Nils Winblad,Tommy Rassmir.