Anslagstavlan

Välkommen till uppfinnarföreningen i Alfred Nobels Karlskoga


Möckeln Innovation


 Årets Alfredpristagare utsågs på höstmötet. Styrelsen utsåg Jimmy Lundström till årets Alfredpristagare.

Motiveringen lyder:

Jimmys innovation att utvinna modifierad cellulosa ur skogsavfall, kan medföra ett genombrott för miljövänliga produkter inom bl.a sektorer såsom bilvård,papper,trävaror,rengöringsmedel etc.

Genom att använda skogsavfall vid tillverkningen istället för att bränna upp densamma, reduceras koldioxidutsläppen.