HemPatenterad växelkorsning för järnväg,

patent SE 543 672 C2. Innovatör Veli Nevalainen.


Se vidare videon även på Anslagstavlan.