Kluringen

Välkommen till uppfinnarföreningen i Alfred Nobels Karlskoga


Möckeln Innovation

Kluringen,stipendiet som börjar att utdelas år 2018.


Detta stipendie går till någon person,som har lyckats med att stimulera och skapa en upplevelse för åskådaren.Kluringen 2018 har utdelats den 28 september på Torpdalen Karlskoga.


Stipendiaten Åsa Karlström fick ta emot priset av ordförande Sonny Persson från uppfinnarföreningen.


Detta kan ses på Youtube.


webbadress: www.youtube.com


sök på: Kluringen 2018.